menu

Heemtuin

Waarom een heemtuin

De heemtuin heeft als doel de inwoners van Leiderdorp bekend te maken met inheemse planten, vegetaties en landschapselementen.

De oorspronkelijke vegetatie (= begroeiing door planten) van Nederland was vroeger veel rijker aan soorten en dus ook aan diersoorten, vooral insecten. In de loop van de tijd zijn er veel verschillende landschappen ontstaan. Dat willen wij graag laten zien en ervaren, met als uiteindelijk doel meer draagvlak te creëren voor het behoud en het versterken van de natuur in het algemeen en de biodiversiteit in het bijzonder.

Rijke Flora en Fauna

Belangrijk kenmerk van een heemtuin is de enorme soortenrijkdom in een relatief klein gebied. Er zijn heel veel verschillende bijzondere en zeldzame plantensoorten te bewonderen. Al die verschillende planten trekken weer een heleboel bijzondere dieren. Vooral veel insecten maar ook vogels, reptielen, amfibieën en kleine zoogdieren, zoals de spitsmuis en de egel.

De landschappen

Bij de aanleg van de tuin in 1970 zijn er diverse grondsoorten aangebracht en zijn er, door gebruik te maken van stroompjes, sloten en paden, verschillende oorspronkelijke landschappen gecreëerd. Voorbeelden daarvan zijn: duinlandschap, dotterbloem hooiland, bloemrijk grasland, drassig grasland, veenkom, een beekje, muurflora, beuken-eikenbos, bronnenbos, stinzebos, broekbos, fluitenkruidrijk essenbos en holle weg. In 2007 is de Waterschapsheuvel ook onderdeel van de Heemtuin geworden.

Beheer

Het beheer is afgestemd op de verschillende behoeften van de gewenste flora. Er wordt gebruik gemaakt van de oorspronkelijke methoden en hulpmiddelen, zoals maaien met de zeis, wieden met een mes, afvoeren met een kruiwagen en spitten met een spade. Moderne middelen en methoden als landbouwgif, kunstmest en tractoren worden niet gebruikt. Om een grote biodiversiteit te stimuleren en te handhaven wordt gemaaid groen afgevoerd uit de tuin nádat de rijpe zaden van de gemaaide planten zijn gevallen. Overheersende planten als brandnetel en heermoes worden selectief verwijderd uit de heemtuin.

Lees meer over deze en andere heemtuinen op StichtingOase.nl.

Locatie

De heemtuin ligt in het park De Houtkamp en grenst aan de Persant Snoepweg. De heemtuin heeft verschillende in- en uitgangen, zoals bij het kleine huisje de Lange Akker en naast de kinderboerderij.  

Toegang

De toegang is gratis. De heemtuin is  beperkt toegankelijk voor rolstoelgebruikers.  

Openingstijden 

April t/m oktober:

Maandag t/m vrijdag 8.00 – 16.45 uur Zaterdag en zondag 15.00 – 16.45 uur

November t/m maart:

Maandag t/m vrijdag 8.00 – 16.00 uur Zaterdag & zondag gesloten

Let op: op feestdagen zijn wij beperkt geopend!

Geopend op feestdagen in april t/m oktober 15.00 – 16.45 uur; Gesloten op alle feestdagen van november t/m maart, en op 1ste paasdag en 1ste pinksterdag

Deel deze pagina

FacebookTwitterWhatsApp
MEC Leiderdorp - lijn