menu
MEC Leiderdorp -

Leer alles over biodiversiteit bij de Volksuniversiteit Leiderdorp

Over biodiversiteit wordt veel geschreven en gesproken. Maar wat is het? Wat bedreigt de biodiversiteit? Hoe zorg je voor meer biodiversiteit? Hoe doet de gemeente Leiderdorp dat? Maar ook: wat kun je zelf doen om in je eigen tuin of balkon de natuur alle ruimte te geven?

Wil je graag meer leren over biodiversiteit?
Dan is de lezingencyclus over biodiversiteit van de Volksuniversiteit Leiderdorp echt iets voor jou.
Op 6 donderdagavonden nemen verschillende enthousiaste sprekers je mee in de wereld van biodiversiteit.

Je kunt alle lezingen bijwonen of kies er een aantal uit die je het meest aanspreken:

Donderdag 29 februari 2024
Biodiversiteit: wat houdt dat eigenlijk in?
Wat is biodiversiteit eigenlijk precies? Biodiversiteit is al het leven – dieren, planten, mensen, schimmels en micro-organismen – op onze aarde. Marco Roos van Naturalis belicht in deze les alle verschillende aspecten van biodiversiteit.
Lees meer over deze lezing.

Donderdag 7 maart 2024
Internationaal biodiversiteitsbeleid: van internationale afspraken tot nationale implementatie
Internationaal gezien zijn er meerdere verdragen met als doel de biodiversiteit te beschermen. Hoe gaan internationale onderhandelingen over biodiversiteit er eigenlijk aan toe? En welke rol heeft Nederland daarin? Sanne Kruid van het Ministerie van LNV vertelt er alles over.
Lees meer over deze lezing.

Donderdag 14 maart 2024
Bedreigde biodiversiteit. Is de zesde massa-extinctie al gaande?
Zijn we zelf verantwoordelijk voor de huidige achteruitgang van de biodiversiteit? Toen de mens zich over de wereld verspreidde, verdween op veel continenten de macrofauna. Nu sterven er dagelijks ook veel kleinere soorten uit. En hoeveel soorten zullen zich kunnen aanpassen aan de snelheid waarmee nu wereldwijd het klimaat verandert? John van der Willik van Groene Hart Gids neemt je mee.
Lees meer over deze lezing.

Donderdag 21 maart 2024
Rewilding en biodiversiteit
Rewilding is het herstellen van natuurlijke ecosystemen door minder menselijke invloeden en de natuur haar gang te laten gaan. Inheemse planten- en diersoorten komen terug naar hun natuurlijke leefomgeving. Het resultaat: meer biodiversiteit en een ecologische balans. Leo Linnartz van ARK Rewilding Nederland vertelt erover.
Lees meer over deze lezing.

Donderdag 21 maart 2024
Burgers in beweging: Land van Ons, Buyworld en Herenboeren
Burgercoöperatie Land van Ons koopt landbouwgrond op om dit te verpachten aan veeboeren en akkerbouwers met maar een voorwaarde: verbetering van de biodiversiteit in de bodem en op de percelen. Om het leven van soorten te beschermen is de ideële stichting BuyWorld opgericht. Met BuyWorld kun je direct, goedkoop, risicoloos en effectief iets doen tegen de ecologische crisis en tegen de klimaatcrisis. Herenboeren is een snelgroeiende burgerbeweging die laat zien dat de productie van ons dagelijks voedsel duurzamer kan. John van der Willik van Groene Hart Gids vertelt er alles over.
Lees meer over deze lezing.

Donderdag 28 maart 2024
De Natuur als Partner. Groene cirkels: de renaissance van de Circulaire Economie.
In het programma Groene Cirkel Heineken staat de mondiale voetafdruk van het bedrijf centraal, wordt een verbinding gelegd tussen het productieproces van de brouwerij en haar omgeving en worden principes uit het verleden (circulariteit) nieuw licht ingeblazen. De groene cirkel bijenlandschap is in enkele jaren zeer succesvol geworden. Rond Leiderdorp is het aantal bijensoorten met 35% gestegen. Vanuit Alphen varen de eerste elektrische schepen en in het Groene Hart zijn boeren aan de slag met kruidenrijk grasland en hoge waterstanden.
Lees meer over deze lezing.

Donderdag 4 april 2024
Biodiversiteit in Leiderdorp. Gemeentelijk beleid, beheer en educatie. En wat kun je als inwoner zelf doen.
In Leiderdorp is er op het vlak van biodiversiteit een rol weggelegd voor de Gemeente maar ook voor de inwoners zelf. Vanuit de duurzaamheidsagenda heeft de gemeente tal van maatregelen om de biodiversiteit in Leiderdorp te stimuleren, denk aan een specifieke manier van beheren van het groen, het niet meer gebruiken van onkruidverdelgers. Daarnaast zijn er inde gemeente projecten die inwoners moeten informeren en motiveren om zelf een bijdrage te leveren aan biodiversiteit. Denk aan een project als NK Tegelwippen, waarbij je tegels uit je tuin haalt en vervangt door groen. In deze lezing vertellen sprekers van de Gemeente Leiderdorp en het Milieu Educatief Centrum wat de gemeente doet en wat je zelf kunt doen voor meer biodiversiteit!
Lees meer over deze lezing.

Deel deze pagina

FacebookTwitterWhatsApp
MEC Leiderdorp - lijn